Elvahelp byla realizátorem unikátního taktického cvičení IZS!

V Libereckém kraji se první víkend v září 2021 konalo třídenní, velmi speciálně zaměřené Taktické cvičení složek IZS za účasti psovodů a jejich stopařských psů. Cvičení se účastnili 2 hlavní složky IZS, 2 členské organizace IZS, 2 součinnostní organizace a několik pozorovatelů z řad spolků a sektoru, které v praxi také mohou nabídnout spolupráci při mimořádné události.

Foto: Christoph Rosenberger – GAK9

Akce měla hned dva pilotní prvky – a to, poprvé v ČR, velmi specializovanou metodiku pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách – Záchranné stopování. Tato metodika práce psovoda se psem, není v ČR dosud na profesionální úrovni nikým zaštítěna a jen několik týmů se systematicky připravuje. Příprava psa a psovoda na úroveň sehraného týmu, schopného nasazení do reálné pátrací akce, je velmi náročná a trvá více než 3-4 roky, je třeba tuto úroveň prokázat složením zkoušek dané úrovně tzv. svazových anebo u SDH – tedy schválených MV či kynologickou komisí ČR.

Dále bylo pilotně cvičení provázeno zahraničním zkušeným trenérem GAK9 a aktivním záchranářem v oboru stopování (mantrailing) z Rakouska, a to v roli instruktora-supervizora metodiky práce se psem. Cvičení obsahovalo nejen praxi v terénu, ale i teoretické rozbory jednotlivých pachových stop a práce týmu (kam patří i kladeč stopy pro tréninky a odborný doprovod týmu psovod-pes), zejména pak s přesahem do procesů před zahájením pátrání a po nalezení pohřešované osoby – například v návaznosti na indikaci k operativnímu povolání týmů plošného vyhledávání k součinnosti.

Aktivně se se svými psy účastnili psovodi z Policie ČR, ZBK Liberecký kraj, ZBK Praha a z org. ELVA HELP z.s., která, jakožto člen IZS, byla realizátorem tohoto cvičení.

Tisková zpráva TC IZS (13. 9. 2021)