Současné otázky profesionální sociální práce v ČR

Číslo akreditace u MPSV

kurz není akreditován

Rozsah

8 vyučovacích hodin

Lektorky:

PhDr.Kateřina Thelenová, PhD.
Evaluátorka, metodička, výzkumná pracovnice a odborná garantka

Termíny konání

Místo konání

Liberec

Obsah kurzu

Absolvent získává osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu, které je platné v systému dalšího vzdělávání v sociální práci.

Jedná se o akreditovaný kurz, který účastníkům umožňuje prostřednictvím řízené diskuse tematizovat to, co je aktuální pro kvalitní výkon sociální práce.

Budeme diskutovat o etických dilematech, tíživých situacích při výkonu sociální práce, ale i příkladech dobré praxe a posilovat smysl toho, co děláme.

Kurz nabízí možnost reflektovat podstatná témata profesionality v sociální práci, etiky v sociální práci a kvality poskytovaných služeb s ohledem také na aktuální společenskou situaci.


Cena kurzu

1 350 Kč

Chci se účastnit kurzu!

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.