Základy evaluace v sociální práci

Číslo akreditace u MPSV:

A2020/1086-SP/VP

Rozsah:

8 vyučovacích hodin
Absolvent získává osvědčení z akreditovaného kurzu. .

Lektorky:

PhDr.Kateřina Thelenová, PhD.
Evaluátorka, metodička, výzkumná pracovnice a odborná garantka

Termíny konání:

9.11.2023

Místo konání:

Liberec

Obsah kurzu:

Základní terminologie a principy evaluace v sociálních službách a sociální práci;

• evaluační dokumenty,

• způsoby sběru dat a jejich zpracování,  

• propojení evaluace s nástroji řízení kvality sociálních služeb,

• evaluátor jako člen týmu poskytovatele služby,

• evaluace jako komplexní nástroj nehodnotícího tedy nekritizujícího hodnocení, které vede k rozvoji potenciálu služby a růstu její transparentnosti a spokojenosti klientů,  

• prezentace konkrétního modelu evaluace, který byl realizován v projektu sociální inovace (Pes-asistent - psychosociální rehabilitace),

• konzultace konkrétních evaluačních možností na pracovištích účastníků kurzu.

Kurz je určen pro profesionální sociální pracovníky a pracovníky ve vedoucích pozicích, téměř bez ohledu na cílovou skupinu klientů, se kterou pracují. Jedná se o kurz zaměřený na obecné téma sociální práce, výstupy jsou užitečné pro všechny cílové skupiny sociální práce, pomáhají růstu kvality sociálních služeb.

CENA KURZU:

1 400 Kč

Chci se účastnit kurzu!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.