Základy felinoterapie v sociální práci

Číslo akreditace u MPSV:

A2022/0318-SP/PC/PP

Rozsah:

6 hodin
Absolvent získává osvědčení z akreditovaného kurzu. .

Lektorky:

Mgr. Andrea Tvrdá
sociální pracovnice, krizová interventka, zooterapeutka, ředitelka organizace
Petra Konečná
felinoterapeutka, canisterapeutka, chovatelka psů a koček, pracovnice v sociálních službách

Termíny konání:

19.10.2023
nebo
7.12.2023

Místo konání:

Liberec

Obsah kurzu:

Absolvent získává osvědčení z akreditovaného kurzu. .

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy práce v pomáhajících profesích, kdy užíváme potenciálu kočky.
Kočka je součástí pracovního týmu. Je třeba rozumět specifikům chování koček.

Kurz je založen na praktických ukázkách, řízené diskusi se zainteresovanými účastníky.


CENA KURZU:

1 200 Kč

Chci se účastnit kurzu!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.