ZKOUŠKY Canisterapeutického týmu

S ohledem na aktuální situaci vysoké poptávky po odborné validaci znalostí a dovedností v canisterapii, se organizace Elva help z.s. rozhodla vytvořit mimořádnou nabídku individuální certifikace pro týmy „člověk a jeho pes“, pokud splní následující podmínky

Vstupní požadavky

Zájemce o certifikaci:

Bezúhonnost(ověřeno výpisem z rejstříku trestů, ne starší 30 dní)
Plnoletost (ověřeno průkazem totožnosti)
100% účastna všech kurzech Elva help z.s. s tématikou Zooterapie,
celkově 6kurzů po 8 vyučovacích hodinách (ověřeno osvědčeními)
Plnoletost (ověřeno průkazem totožnosti)
Plnoletost (ověřeno průkazem totožnosti)
Kvalifikace:Pracovník v sociálních službách, nebo Sociální pracovník podle zákona o sociálních službách (108/2006Sb., v platném znění)
Absolvování dalších kurzů z oboru zooterapie, a témat sociální interakce z oblasti speciální pedagogiky, sociální práce, nelékařských oborů apod., je výhodou, ale není podmínkou (ověřeno osvědčeními)
Zájemce už musí mít sám předjednanou organizaci, kam bude docházet se psem k výkonu canisterapie.
Toto jednání dokládá do portfolia (viz níže), další dojednání pomůže Elva help s organizací „doladit“.

PES zájemce o certifikaci:

U malých plemen do 40 cm v k. minimálně 12 měsíců stáří
U středních plemen do 60 cm v k. minimálně 18 měsíců stáří
U obřích plemen nad 60 cm v k. minimálně 24 měsíců stáří
Splněné očkování, splněné odčervení (doloženoočkovacím průkazem)
Pes prošel výchovou a výcvikem tak, aby byl pod kontrolou majitele – zájemce o certifikaci

POSTUP ZÍSKÁNÍ certifikacE

Sestavte si portfolio dokazující, že naplňujete výše uvedené vstupní požadavky
Do desek vložte originály certifikátů a vysvědčení, výpis z rejstříku trestů (ne starší 60 dní) očkovací průkaz psa, PP psa – pokud má,např. i průkazku ze psí školy či ZKO, Výtisk emailové komunikace s cílovou skupinou + telefonní kontakt na kontaktní osobu organizace, která na otestovaný tým „čeká“, nebo již uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí, apod.
Sestavte si portfolio dokazující, že naplňujete výše uvedené vstupní požadavky
Do předmětu vepište „ZÁJEM O ZKOUŠKY CT TÝMU“, kde velmi krátce popište svůj zájem a případně doplňující informace o sobě, o psu, o cílové skupině apod., které považujete za důležité a do portfolia se nedostanou + nám napište jen seznam – obsah toho, co ve svém portfoliu budete mít.
Odpovíme Vám, buď s návrhem něco doplnit,nebo rovnou s návrhem termínů, kdy se můžeme sejít ke zkoušce.
Uhradíte poplatek
Následuje sobní setkání nad Vaším portfoliem, kde ústně obhajujete své kompetence k praxi v canisterapii.
Ústně obhajujete své kompetence k praxi v canisterapii.
Praktické zkouška se psem
Zkouška spočívá v provázení „klienta“ psovi neznámým prostředím, kde je přirozený pohyb lidí bez zájmu o psa i se zájmem o psa. Jde o přirozenou souhru zájemce se svým psem, tak jak to v realitě v canisterapii nakonec je.
Vyhodnocení a ideálně předání certifikátu a znakůorganizace na libovolný postroj či obojek, vodítko.

KOMISE A POSOUZENÍ

Komise ELVA HELP sestává minimálně ze 2 komisařů ajednoho asistenta. Komisař je vždy pracovník v sociálních službách anebo VŠsociální pracovník, vždy s praxí v zooterapii a s praxís daným zvířetem (pes – kynologie).
Konečné posouzení zkoušky, sestávající z předložení portfolia (potvrzení – důkazy o kompetenci osoby k práci s klienty ase zvířetem a výše vyžadované dokumenty) osobního pohovoru a praktické ukázky se zvířetem, je provedeno formou kolokvia.
CT tým získává a cennou zpětnou vazbu od každého účastníka zkoušky.

CERTIFIKÁT

Je ČASOVĚ OMEZEN tím, že je přísně vázán na 2 dodatky:
CT Tým dokládá Elva help 1x ročně report o své činnosti v rozsahu jedné strany A4.
Tento report potvrzuje odpovědná osoba z dané organizace, je tedy jako originál vytištěn a podepsán modrou propisovací tužkou Canisterapeutem i zástupcem organizace, kam Canisterapeut dochází dodávat praxi+ razítko této organizace.
Zasláno doporučeně na adresu Elva help + e-mailem jako sken.
Je NEPLATNÝ, pokud:
Canisterapeut musí opět dodat kontakt na novou – jinoucílovou skupinu, kam bude docházet a Elva help opět vydá dodatek, a učiní takcertifikát platným pro novou konkrétní organizaci, certifikát nemá obecnou, plošnou platnost.
Pokud dojde k prodlevě výkonu praxe canisterapie delšínež 6 měsíců, musí canisterapeut kontaktovat Elva help a individuálně sedomluvit na dalším postupu – opětovné zkoušce se psem.
Certifikovaný CT Tým má právo v ELVAHELP z.s. na individuální, bezplatnou konzultaci (telefonem, emailem, osobně)ohledně jakéhokoli tématu, týkajícího se jeho praxe canisterapie v rozmezí maximálně 2 x 40 minut měsíčně po celou dobu platnosti svého certifikátu.

Cena

3 500 Kč

Cena certifikace je při souvislé činnosti hrazena pouze 1x
V případě prodlevy více než 6 měsíců je cena obnovení certifikace stanovena na 2 000 Kč
Částku je nutno uhradit předem na účet Elva help
(VS je vaše aktuální telefonní číslo a zpráva pro příjemce je „Certifikace CT Týmu vaše příjmení“.)

ELVA HELP z.s. – profesionální poskytovatel metod v oboru
Zvíře v sociální práci, psi se speciálním výcvikem v sociální práci.

Máte ještě dotaz?
Napište nám.

Kontaktní osoba v tématu Zkoušek canisterapeutického týmu
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.