Zooterapie

Zooterapie je obor speciálního vedení zvířete a soubor úkonů a dovedností terapeuta s cílem využít pozitivního vlivu zvířat na bio-psycho-sociálno-spirituální složky člověka. Odborně vedená plně zapadá do ucelené rehabilitace jako součást sociálních služeb, vzdělávacího procesu, součást ozdravného procesu i krizové intervence.

Obecné cíle zooterapie:

Již spontánní přítomnost krotkého zvířete působí pozitivně. Cíleně můžeme pozitivně působit i na osoby bez nemoci či postižení, nepohody, smutku. Přítomnost zvířete je prostě fenoménem samo o sobě a při cílené práci s ním můžeme mnohé pozitivně podpořit, posunout.

Individuální cíle

Individuální cíl společně s klientem stanoví a pojmenuje terapeut – sociální pracovník, a to po proběhlém sociálním šetření. Jde o zakázku klienta – pojmenovanou obtíž, se kterou si klient žádá pomoci a obvykle se vůbec netýká interakce klienta a zvířete. Klient co nejreálněji definuje stav jaký by si přál, po procesu pomoci v oblasti uvedené obtíže, mít.
Odborný terapeut je schopen posoudit, zda právě obor zooterapie a jeho oblast, (canisterapie, felinoterapie, ornitoterapie, animoterapie) by v daném případě byl ku prospěchu v procesu pomoci – podpory. Společně s klientem stanoví cíle a výstupy, kompetence a role, místo, čas a frekvence setkávání. Společně pak průběžně vyhodnocují výsledky a revidují cíle.

Kontraindikace

Kontraindikace je stav nebo faktor, který je důvodem k vyloučení výkonu zooterapie/canisterapie. Žádná metoda není pro každého a pro všechny ta nejlepší. Je proto dobré si ujasnit v kterých případech zooterapii neindikovat klientovi a proč.
Dělíme na základnídvě formy: 

Absolutní

  • alergie na alergen daného zvířete (proteiny na srsti, peří, epitelu, ve slinách, moči)
  • vliv náboženství, osobního přesvědčení (např. náboženství, která považují psa za nečisté zvíře) -

Relativní

  • strach ze zvířete (až fóbie)
  • terapie se můžezaměřit právě na zmírnění až eliminaci tohoto strachu

Metody zooterapie jsou plně součástí sociálních služeb
v ElvaHelp

Akreditované
kurzy a semináře

U nás v Elva Help se dlouhodobě věnujeme vzdělávání sociálních pracovníku a pracovníků v sociálních službách. V naší nabídce naleznete množství specializovaných kurzů a seminářů s akreditací MPSV.
Prohlédnout si naše kurzy

Atestace
zooterapeutického týmu

Pro enormně zvýšený zájem se odborně validovat k praxi v oboru canisterapie, naše organizace rozhodla přistoupit k mimořádné možnosti individuálně certifikovat týmy „člověk a jeho zvíře“.
Dozvědět se více

Neváhejte se nás zeptat

Zodpovědný pracovník za zahájení procesů ve specializaci Zooterapie
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosím znovu.